Адвайта

Адвайта, от санскрит: „не-двойност"; направление на индуистката философия, което учи за единството на Брахман, висшата душа на всемира или абсолюта, с Атман, отделната душа на човека. Според Адвайта съществува само „Едното", а всичко друго е сетивна измама и илюзия. Тази идентичност на Брахман и Атман се среща още в Упанишадите. Учението на Адвайта бива оформено от Шанкара (788-820) в система на философски монизъм (Веданта). В Новото време това учение се застъпва преди всичко от Рамакришна, който запознава с него западните страни.

loading...