Ади-Буда

Ади-Буда, пали: „Пра-Буда"; школите на будизма познават множество Буди и бодхисатви, които по-късно биват свързани чрез един вид система на еманация. Според тази система има един Пра-Буда, който е вечен и е възникнал от само себе си. Чрез своята медитация (Дхяна) той създава пет Буди на медитацията. Чрез своята медитация те пораждат пет бодхисатви на медитацията. Докато тези Буди, съответно бодхисатви живеят в по-висши светове, на земята като резултат на магическите проекции се появяват пет човешки Буди (мануши-буда).

loading...