Аллах

Аллах, от арабски: ал-илах = „божеството"; върховният бог на мохамеданите, чиято същност се изразява с първото изречение на мохамеданското изповедание (калимах) „ла илаха илла илла-ху" (няма нищо извън Бог). Той се описва с „деветдесетте и девет най-прекрасни имена", които се произнасят от вярващите. Няма други личности освен Бог (отхвърляне на триединството). Откровенията на Бога, записани от Мохамед, неговия пророк, се съдържат в Корана.

loading...

Коментари за Аллах

  1. 1.

    Мюсюлманите имат криво разбиране за Бог за разлика от Християнството