Астрален свят

Астрален свят, или астрално ниво, астрална светлина; озн. област между духовната и физическата сфера, която в теософията и антропософията се нарича камалока (свят на страстите). Ако в мига на смъртта сребърната нишка между физическото тяло и астралното тяло бъде прекъсната, астралното тяло броди в Астралният свят, където според теософите то се влива в космическата астралност (Астрален). Астралният свят е и мястото, където пребивават нисшите ангели, елементалите (природни духове на четирите елемента: томи, силфи, ундини и саламандри) и елементарите (духове, които приемат форма на хора и се явяват на спиритичните сеанси). Астралните светове с техните странни пейзажи и неестествени геометрични отношения и напълно различният им строеж са описани и изобразени преди всичко в съчиненията на Сведенборг, Блейк, Макгрегър Матърс, Кроули, Остин Спеър и Кастанеда, които са успели да схванат опита на собствените си астрални пътувания.

5.0, 1 гласа
прегледи 1344
loading...

Коментари за Астрален свят

  1. 1.

    пише се нижка с ж проверка нижа

  2. 2.

    Спиритизма е забраненот Библията.