Бака

Бака, от арабски: „продължавам да съществувам"; в суфизма означава състоянието отвъд всички форми или състоянието на обединението с чистия дух или с чистото битие. Също така и поглед към божествената вечност. Негова противоположност е фана.

loading...