Ба Гуа

Ба Гуа

Ба Гуа: във Фън Щуй означава Осем триграми и също е графичното им изображение с осмоъгълна форма, което често се възприема като един от символите на китайската култура. На всяка негова страна има по една триграма, която е ориентирана в определена посока.

Към статията: Ба Гуа

loading...