Бхуми

Бхуми от санскрит: „страна"; означават десетте степени, които трябва да измине бодхисатвата, за да стане Буда. Тези десет степени се свързват с десетте добродетели, или съвършенства (парамита).

loading...