Вилхелм Райх

Вилхелм Райх

Вилхелм Райх (1897-1957), австрийски лекар и психоаналитик. При прилагането на психоанализата (Фройд) Райх открива у своите пациенти „броня на характера", която определя като „замръзнала история на живота" им. Тази броня, която абсорбира и блокира жизнената енергия и води до състояния на напрежение на телесната мускулатура, има трислойна структура:

1. нагласеното за гледане лице или социалната маска,

2. споят на импулсите и афектите, които могат да избухнат като експлозия,

3. сърцевината, т. е. първичният или жизнеутвърждаващ слой.

За да се унищожи тази броня, освен психоанализата трябва да се приложат и телесни терапии като масаж, полагане на ръце и пр. В своите изследвания Райх се ограничава върху физическото съответствие на тази характерова броня, което според него се крие в мускулното брониране. Неговата ученичка Герда Бойсен открива като следващо съответствие бронята на вътрешностите (Биоенергетика), а Перлс (Гещалт-терапия) извежда от това брониране твърди характеристики на поведението.

Към статията: Вилхелм Райх

loading...

Коментари за Вилхелм Райх

  1. 1.

    можете ли да напишете източник или статия за масажите на Райх?