Дакини

Дакини, от санскрит; женски кръвопиещи демонични същества от индийско-тибетската митология, които в Тантра се смятат за въплъщения на интуицията. Те имат будеща страх външност и са женската част или я съпровождат (Кали). В изкуството се изобразяват голи.

loading...