Демонология

Демонология, от гръцки: „учение за демоните"; в католическата църква това е теологическото учение за злите духове, които като противници на Бога изкушават човека. В религиознанието демонологията е учение за междинните същества под Бога или боговете. За езотериката е важна християнската и юдейската демонология.

loading...