Догма

Догма, от гръцки: „правилник, наредба"; верска постановка на религиозна или езотерична общност, която се разглежда като свещена, защото е била разкрита, съответно оповестена от Бог, от гуру или се намира в свещените писания (например в Библията). Принадлежащите към една такава група са длъжни да вярват в догмите.

loading...