Друд

Друд производно от готското труден = „тъпча"; в германската митология и в народната вяра зъл нощен дух (караконджо), който причинява кошмари у човека (Елф).

loading...