Духовна хирургия

Духовна хирургия, или логургия, други наименования: трансова, спиритуалистична или психична хирургия; практикува се най-вече в Бразилия и на Филипините. Опериращият работи върху финоматериалното тяло (Етерно тяло), което е модел на физическото тяло. Всяка манипулация върху модела води и до изменения във физическото тяло. В практиката тези операции се извършват против всички правила на ортодоксалната хирургия (без наркоза, стерилизация и инструменти). Има и духовни хирурзи, които наистина работят по правилата на школската медицина, но си осигуряват помощта на духовни същества. Духовната хирургия става световноизвестна чрез филипинеца Агпаоа и бразилеца X. П. Фрейтас.

loading...