Дхату

Дхату, от санскрит: „корен"; в индийската философия това е елементът. Има четири Дхату: земя, вода, огън и вятър.

loading...