Дхяна-Буда

Дхяна-Буда, персонификации на Ади-Буда, които се явяват в медитацията.

loading...