Евритмия

Евритмия, от гръцки: „хубаво движение"; развито от Щайнер (Антропософия) изкуство за движение на тялото, което се състои от танц и музика, но се разглежда и като самостоятелна нова терапевтична форма. Според това дали се евритмизира езиковото или музикалното, се говори за гласова евритмия и за звукова евритмия. Има и педагогическа евритмия, която се практикува в горските училища. За терапевтични цели се прилага третият вид евритмия - лечебната евритмия. Нейните упражнения са взети от нормалната евритмия, но са променени така, че могат да лекуват заболелите органи.

loading...