Екзотерика

Екзотерика, от гръцки: „насочен навън"; понятие, противоположно на понятието езотерика. Всички учения и познания, които не са ограничени за един вътрешен кръг от членове на дадена езотерична или религиозна общност.

1.0, 1 гласа
прегледи 2705
loading...