Елизабет Кюблер-Рос

Елизабет Кюблер-Рос, швейц. лекарка и специалистка по изследването на смъртта. От 1965 се занимава с въпросите, свързани със смъртта и хуманизирането на умирането. В съчиненията си Да разберем какво искат да кажат умиращите и За смъртта и живота след нея тя застъпва тезата, че смъртта е хубаво преживяване за умиращите. Освен това нейните обширни проучвания я убеждават, че има извънтелесни опитности (Астрално пътуване) и реинкарнация.

loading...