Зикър

Зикър, танцът на дервишите, при който те движат горната част на тялото напред и назад и рецитират кратки стихове от Корана, докато изпаднат в транс.

loading...