Извънсетивно възприятие

Извънсетивно Възприятие (ИСВ), също ЕСВ (екстрасетивно възприятие); събирателно понятие, въведено от Райн в парапсихологията за възприемането на процеси, обекти и явления, които лежат извън сетивното възприятие (зрение, слух, осезание, обоняние и вкус) и не могат да се обяснят с природните закони. Тук спадат предчувствието, ясновидството (прекогницията), телепатията и сънищата.

loading...