Индивидуация

Индивидуация, от латински: „превръщане в личност"; в психологията на Юнг означава узряването на човека, чиято цел е целостта на личността.

loading...