Инициация

Инициация, от латински: „посвещение". Личностна трансформация, изразяваща се в осъществяване на преход от едно ниво на съзнанието към друго по-висше. Инициациите биват външни (чрез ритуал, учител) и вътрешни (чрез личностно просветление или изживяване).

3.0, 2 гласа
прегледи 6029
loading...