Исида

Исида, египетска богиня; сестра и съпруга на бога на мъртвите Осирис и майка на Хор. Когато съпругът й бил разкъсан на парчета от Сетх, тя събрала частите и съживила трупа. В епохата на елинизма Исида се развива в космическа богиня и се определя като „същността на всички богове". Подобно на Осирис и тя е богиня на подземния свят, която праща сънища и привидения. Тогава областта на нейната дейност се смесва с тази на гръцките богини Артемида, Деметра, Хеката и Персефона. Исида, е била и център на мистериален култ, който бил широко разпространен в античността. Новият член или адептът, който в различните степени на посвещението предприемал символично пътешествие от подземния свят през елементите до звездите, накрая се изправял пред Исида и ставал подобен на нея.

loading...