Колективно несъзнавано

Колективно несъзнавано, въведено от Юнг понятие за неспособното да съзнава себе си подсъзнание, което въобще характеризира жизнената психика, като оставим настрана индивидуалната психика. То се проявява в сънища, видения и налудни представи. Според Юнг Колвктивното несъзнавано е мощното духовно наследство от развитието на човечеството, което се възражда във всяка индивидуална мозъчна структура.

loading...