Кришна

Кришна, санскрит; индуистки бог, който е въплъщение на Вишну и се почита особено от вишнуитите (Индуизъм). В поемите Бхагавадгита и Гитаговинда Кришна играе важна роля.

loading...