Кумран

Кумран, име на речна долина северозападно от Мъртво море, където в 1947 са намерени 800 фрагмента от текстове на есените. (Христос, Библия)

loading...