Материя прима

Материя прима, пат.: „първоматерия"; изходното вещество за създаване на философския камък. Това вещество е нечисто, непредставително и включва в себе си всички противоположности. То се подрежда едва благодарение на изкуството на алхимика.

loading...