Медицина със Скъпоценни камъни

Скъпоценни камъни, медицина със. Съвременната медицина със Скъпоценни камъни се базира на предположението, че от скъпоценните камъни излизат вибрации. В тези камъни е концентриран мощен потенциал от енергия или силово поле. Чрез своя цвят, модел, включения, форма, големина, структура на растежа и форма на шлифоване камъкът има постоянна честота на трептене, която прилича на тази на чакрите и на аурата. Следователно е възможно чрез скъпоценните камъни да бъдат заредени, почистени и хармонизирани и седемте енергийни центъра на човека. Самата процедура е различна при всеки лечител. Предпоставката е скъпоценните камъни да бъдат истински. Преди тяхното приложение те трябва да бъдат почистени в течаща или солена вода. Последователното приложение на учението за чакрите изисква подходящият скъпоценен камък да бъде положен върху съответната чакра.

loading...