Мистерия

Мистерия, от гръцки: „тайна"; посветеният (мист) бил строго задължен да пази в тайна онова, което изпитва при инициацията и по-късно. По този начин се повишавала стойността на ученията и се осуетявала възможността те да бъдат предадени на непосветени в изопачена или недостойна форма. Истинският смисъл на ученията се криел чрез символи. Мистерията познавали не само гърците (Елевзински мистерии), такива мистериални религии били известни и в Египет (Исида), Мала Азия, Сирия и Персия.

loading...