Мистик

Мистик: човек, който се стреми към съюз с божественото чрез средствата на дълбоката медитация. Мистиците вярват в реалности, които са различни от възприеманата от сетивата.

loading...