Мудра

Мудра, от санскрит: „печат", „мистерия"; символичен жест на пръстите или ръцете, който се използва в будистките религиозни упражнения и в йога. Чрез символните сили, които се приписват на мудрите, може да се повлияе, съответно да се събудят астралното тяло, Кундалини и сидхите.

loading...