Наркотици

Наркотици: клас депресанти, извлечени от опиума или свързани химически със съставките на опиума. Редовната употреба на наркотиците често води до пристрастяване.

loading...

Коментари за Наркотици

  1. 1.

    Марихуаната наркотик ли е