Опитност извън тялото

Опитност извън тялото

Опитност извън тялото, ОИТ (Out-of-body experience): преживяване, в което съзнанието се отделя от физическото тяло на преживяващия докато е будно. По време на това преживяване съзнанието се намира в едно от фините тела на човека. Чрез тези тела съзнанието може да посещава по-висши измерения и реалности и да наптрупва опитност. Към опитността извън тялото спадат:

Основните светове които може да посещава съзнанието са:

  • физически - свързани с физическата реалност около нас
  • астрален - по-висша реалност, където не важат много от законите на физиката, например  не съществува линейното време и се обитава от най-много същности
  • духовен - най-висока вибрация - близко до източника, това е мястото в което преживяващите изпитват най-висши енергии на единство, безусловна любов и разбиране, което променя живота им драстично.

Към статията: Опитност извън тялото

loading...