Отвъдното

Отвъдното, пон., което е противоположно на „отсамното"; отнася се преди всичко до времето преди и след сегашния живот. В митологията отвъдното е отделено от тукашния свят чрез реки, морета и пр. Отвъдното често се разполага в небесната посока, където залязва слънцето, или на небето, съотв. във вътрешността на земята.

loading...