Пантеизъм

Пантеизъм, от гръцки „учение за това, че всичко е Бог". Неперсонално схващаният Бог се отъждествява с вселената и е принципът, който й вдъхва живот. От това следва, че Бог и живата природа са едно (натуралистически Пантеизъм). Използваното още в античната философия от Ксенофан (570-480) и Аристотел (384-322 пр. Хр.) понятие е въведено във философията на Новото време от английския философ Толанд чрез неговата книга Пантеистикон (1720).

0, 0 гласа
прегледи 647

Коментари за Пантеизъм

  1. 1.

    tova ucenie e pulna glupost

...

NewAge.bg набира автори на статии.
Ако желаете да споделите вашите знания пред голяма аудитория и да бъдете част от нас пишете ни.
Благодарим на всички приятели, които помагат любов