Паранормален

Паранормален, гръцки: „свръхестествен"; характеризира необикновени събития, които не могат да бъдат възприети със сетивата. Друго название: свръхсетивен.

loading...