Парапсихология

Парапсихология

Парапсихология, гръцка Наука за окултните явления (Окултизъм). Това понятие е създадено от Макс Десоар. Предмет на тази част от учението за душата са начини на преживяване и поведение, които надхвърлят нормалната познавателна способност и лежат отвъд нормалното будно съзнание. Тези паранормални явления се отнасят до:

1. възприятие извън известните ни сетивни органи (извънсетивно възприятие)

2. необяснимо въздействие върху телесния свят (Психокинеза).

Към статията: Парапсихология

loading...