Подсъзнание

Подсъзнание, понятие, което е било използвано още във философията на XVIII в. и се покрива о личното несъзнавано на Юнг. Подсъзнанието обхваща съдържания, които изчезват от съзнанието, но остават готови за осъзнаване, като отчасти отново са появяват, отчасти въздействат на съзнанието.

loading...