Призраци

Призраци, спонтанната поява на паранормални явления като шумове, почукване, явления на духове и движение на предмети. Различават се призраци, свързани с определено място (къщи с призраци), и призрачни явления, възникващи около определени личности (Медиуми). Анимизмът и спиритизмът имат две напълно противоположни обяснения на причините за призраците.

loading...