Самсара

Самсара, от санскрит: „бродя насам-натам : в индуизма, джайнизма и будизма означава кръговрата на преражданията (Реинкарнация), който е обусловен от закона за възмездието (Карма). Освобождението от Самсара (Мокша) е целта на индийските религии.

loading...