Сатана

Сатана, от староеврейски: „противник"; във Стария Завет (Библия) ангелът на нещастието и подбудителят към злото. (Дявол)

loading...