Синергия

Синергия: във фармакологията, взаимодействието на две дроги, за да създадат комбиниран ефект, който е по-голям от простия сбор от индивидуалните им ефекти.

loading...