Тайна наука

Тайна наука, създадено от Щайнер (Антропософия) понятие, което той използва като равнозначно на окултизъм. Без съмнение с него той иска да противопостави своето собствено учение на теософията на Блаватска, която озаглавява своето основно произведение Secret Doctrine („Тайно учение"). Зад това се крие представата, че в миналото езотеричното знание е било пазено от обществеността чрез аркан-дисциплината и е могло да бъде „тайно".

loading...