Телекинеза

Телекинеза

Телекинеза, от гръцки: „движение от разстояние"; повлияването и придвижването на предмети по паранормален начин, т. е. без опосредствано или непосредствено въздействие, а само с помощта на душевни енергии.

Към статията: Телекинеза

loading...