То

То, понятие на психоанализата, обозначаващо онова, което, несъзнавано в човека, действа, особено в сферата на нагоните.

loading...