Трето око

Трето око, шестата чакра, или Аджна. Намира се по средата на челото и понякога се свързва с хипофизата. Понятието става известно от едноименната книга на Лобсанг Рампа.

loading...