Упанишади

Упанишади, от санскрит упанишад = „седя близо до"; 108 религиозни трактата на индийците, които се включват към ведите. Оттук първоначалното обозначение Веданта = „край на Ведите". Упанишадите имат и второстепенно значение на „тайно учение". Централната идея на упанишадите е единството на Атман и Брахман. Който приеме тази тъждественост на индивидуалната душа и световната душа, може да каже за себе си: Ахам брахма асми ("Аз съм Брахма"). (Веданта)

loading...