Феромони

Феромони, от гръцки: ферейн = „нося"; вещества, с чиято помощ в животинския свят мъжките примамват женските за чифтосване. Тук спадат амбрата, бобровото мъдо, мускусът и цибетът.

loading...