Философския камък

Философския камък лапис филозофорум, от латински: „камък на мъдреците"; философският камък, който е целта на Великото дело (опус магнум) на алхимията. Изходен пункт е материя прима, която през четирите степени на Великото дело се превръща в философският камък. С помощта на този камък неблагородните метали могат да се превръщат в благородни. Философският камък се съдържа в материя прима в скрито състояние и чрез алхимично дело само добива видимост. По парадоксален начин това, което предизвиква преобразуването, се преобразува само. Според Юнг създаването на философския камък символизира процеса на индивидуацията.

loading...

Коментари за Философския камък

  1. 1.

    Абсолютно, обаче как фактически се получава само аз и някой други избрани знаят.

  2. 2.

    НАИСТИНА ГО ИМА

  3. 3.

    НЯКОИ ДЕН ЩЕ ГО НАМЕРЯ