Фитохормони

Фитохормони, от гръцки: = „растителни хормони"; събирателно понятие, обозначаващо съдържащите се в растенията вещества, чиято химическа структура прилича на човешките хормони и особено на сексуалните хормони. (Анасоново масло, Ароматотерапия)

loading...